Tài liệu ISO 45001 – Bắt buộc & Không bắt buộc

Đánh giá bài viết

Tiêu chuẩn ISO 45001 giới thiệu cách tiếp cận mới để kiểm soát tài liệu và hồ sơ, thay thế cho các yêu cầu của OHSAS 18001. Dưới đây là danh sách tài liệu ISO 45001 bắt buộc cũng như các tài liệu thường được sử dụng (không bắt buộc) trong triển khai Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (OH&SMS) theo ISO 45001.

Danh sách tài liệu ISO 45001 bắt buộc

Có những tài liệu và hồ sơ bắt buộc mà tổ chức/doanh nghiệp phải hoàn thành để áp dụng thành công và được chứng nhận:

tài liệu iso 45001 bắt buộc
Tài liệu iso 45001 bắt buộc

Tài liệu

*OH&S: Occupational Health and Safety – An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

 • Điều khoản 4.3 Phạm vi của hệ thống quản lý OH&S
 • Điều khoản 5.2 Chính sách OH&S
 • Điều khoản 5.3 Trách nhiệm và quyền hạn trong OH & SMS
 • Điều khoản 6.1.1 Quy trình OH&S để giải quyết rủi ro và cơ hội
 • Điều khoản 6.1.2.2 Phương pháp luận và tiêu chí đánh giá rủi ro OH&S
 • Điều khoản 6.2.2 Các mục tiêu và kế hoạch OH&S để đạt được chúng
 • Điều 8.2 Quy trình chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp

Hồ sơ

 • Điều khoản 6.1.1 Rủi ro OH&S, các cơ hội và hành động để giải quyết rủi ro
 • Điều khoản 6.1.3 Các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác
 • Khoản 7.2 Bằng chứng về năng lực
 • Điều khoản 7.4.1 Bằng chứng về thông tin liên lạc
 • Điều khoản 8.2 Các kế hoạch ứng phó với các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn
 • Điều 9.1.1 Kết quả giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá hoạt động
 • Điều 9.1.1 Bảo trì, hiệu chuẩn hoặc kiểm định thiết bị giám sát
 • Điều 9.1.2 Kết quả đánh giá sự tuân thủ
 • Điều khoản 9.2.2 Chương trình đánh giá nội bộ
 • Điều khoản 9.2.2 Báo cáo kiểm toán nội bộ
 • Khoản 9.3 Kết quả xem xét của lãnh đạo
 • Điều khoản 10.2 Bản chất của sự cố hoặc sự không phù hợp và mọi hành động tiếp theo được thực hiện
 • Khoản 10.2 Kết quả của bất kỳ hành động nào và hành động khắc phục, bao gồm cả tính hiệu quả của chúng.
 • Điều 10.3 Bằng chứng về kết quả của việc cải tiến liên tục.

Danh sách tài liệu ISO 45001 không bắt buộc

tài liệu iso 45001
Tài liệu iso 45001

Bên cạnh các tài liệu, hồ sơ bắt buộc thì có nhiều tài liệu ISO 45001 khác mà tổ chức có thể tìm hiểu và sử dụng trong triển khai Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp.

 • Điều khoản 4.1 Thủ tục xác định bối cảnh của tổ chức và các bên quan tâm
 • Khoản 5.4 Quy trình tham vấn và tham gia của người lao động
 • Điều khoản 6.1.2.1 Quy trình xác định và đánh giá mối nguy
 • Khoản 6.1.3 Thủ tục xác định các yêu cầu pháp lý
 • Điều 7.4.1 Quy trình giao tiếp
 • Điều 7.5 Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ
 • Điều khoản 8.1 Quy trình lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động
 • Điều khoản 8.1.3 Quy trình quản lý thay đổi
 • Điều 9.1.1 Quy trình theo dõi, đo lường và phân tích
 • Điều khoản 9.1.2 Quy trình đánh giá sự tuân thủ
 • Điều khoản 9.2 Quy trình đánh giá nội bộ
 • Điều khoản 9.3 Quy trình xem xét của lãnh đạo
 • Khoản 10.1 Quy trình điều tra sự cố
 • Điều khoản 10.1 Quy trình quản lý sự không phù hợp và các hành động khắc phục
 • Điều 10.3 Quy trình cải tiến liên tục

Tìm hiểu thêm: so sánh ISO 45001 và OHSAS 18001

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế bao gồm các thực hành tốt nhất về OH&S (sức khỏe và an toàn nghề nghiệp). Mục tiêu của nó là giảm chấn thương và bệnh tật tại nơi làm việc, bao gồm cả việc thúc đẩy và bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần. Hy vọng những thông tin về tài liệu & hồ sơ bắt buộc của ISO 45001 cũng như tài liệu không bắt buộc được giới thiệu trong bài viết này có thể hỗ trợ cho quá trình áp dụng, triển khai Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001 trong tổ chức/doanh nghiệp. Liên hệ với SUTECH ngay hôm nay để được tư vấn ISO 45001 chi tiết.

SUTECH – Đơn vị tư vấn ISO 45001:2018 hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian, công sức và tiền bạc khi áp dụng ISO 45001:2018. Liên hệ SUTECH ngay hôm nay để nhận tư vấn và báo giá chi tiết nhất!

iso-45001-2018-cert

Tư vấn chứng nhận ISO 45001

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *