Giới thiệu về SUTECH

Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH (SUTECH) là tổ chức tư vấn, đào tạo và chứng nhận các hệ thống quản lý.

SUTECH ra đời và phát triển dựa trên nguyên tắc:

“Tạo ra giá trị cho khách hàng cũng chính là tạo ra giá trị cho chính mình”

SUTECH thấu hiểu vai trò quan trọng, xu thế thời đại cũng như tri thức của tổ chức. Đội ngũ lãnh đạo SUTECH luôn quan niệm về chữ TÂM, chữ TẦM trong hoạt động cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ, từ đó không ngừng nâng cao năng lực của đội ngũ chuyên gia tư vấn, tạo ra giá trị cho khách hàng và cũng chính là giá trị của SUTECH.

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

SUTECH là tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ hàng đầu và chuyên nghiệp cho tất cả các bên liên quan.

Sứ mệnh

Tạo ra giá trị cho khách hàng cũng chính là tạo ra giá trị cho Chính mình

 

Giá trị cốt lõi

  • Khách hàng là trọng tâm
  • Con người SUTECH
  • Chất lượng dịch vụ

 

Dịch vụ thế mạnh của SUTECH

Tư vấn Global G.A.P, hữu cơ (trồng trọt, chăn nuôi)

Tư vấn các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội: SA 8000, BSCI, SMETA, ISO 45001, WRAP

Tư vấn các tiêu chuẩn hệ thống an toàn thực phẩm: ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS

khao-sat-kh

Đăng ký mã số xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 của GACC

Tư vấn xây dựng vùng dược liệu đạt tiêu chuẩn của bộ Y tế.

Tư vấn thủ tục đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản, công bố hợp quy, thủ tục lưu hành tại Cục Chăn nuôi/ Tổng Cục Thuỷ sản

Năng lực tư vấn

Năng lực tư vấn của SUTECH

SUTECH tư vấn các dịch vụ liên quan đến:

  • Hệ thống quản lý chất lượng

  • Hệ thống an toàn thực phẩm

  • Trách nhiệm xã hội cho doanh nghiệp sẽ và đang có nhu cầu mục tiêu về xuất khẩu.

  • Đăng ký mã số xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc

logo sutech

Năng lực chuyên gia

SUTECH có trên 50 chuyên gia tư vấn, trải dài khắp cả nước với đầy đủ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong từng lĩnh vực chuyên môn khác nhau để tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng online và offline kịp thời và đúng quy định.