fbpx

Hướng dẫn chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001

5/5 - (1 bình chọn)

ISO 45001 mang đến một số thay đổi đáng kể về khái niệm, cách tiếp cận so với OHSAS 18001 và dần được sử dụng thay thế OHSAS 18001. Điều này có thể khiến một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001. Bài viết này sẽ hướng dẫn tổ chức chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001 một cách chính xác và hiệu quả.

Tại sao cần chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001

Chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001 như một cơ hội để cải tiến hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của tổ chức. Mặc dù quá trình chuyển đổi ban đầu có thể gặp khó khăn nhưng những cải tiến do tiêu chuẩn mới mang lại và khả năng tích hợp OH & SMS với các hoạt động kinh doanh khác chính là động lực để các tổ chức thực hiện quá trình này.

Các bước chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001

các bước chuyển đổi từ ohsas 18001 sang iso 45001

Bước 1: Xác định bối cảnh của tổ chức

Đây là một yêu cầu mới và cần được chú ý đặc biệt, vì nó tạo cơ sở cho Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OH & SMS) mới của tổ chức. Nhiều tiêu chuẩn khác cũng yêu cầu bối cảnh phải được xác định, nhưng mọi tiêu chuẩn đều có phạm vi riêng và thông tin về bối cảnh có thể khác nhau. Mặc dù vậy, có thể sử dụng cùng một quy trình cho định nghĩa ngữ cảnh.

Bước 2: Liệt kê các bên liên quan

Mặc dù thuộc cùng một mệnh đề với Bối cảnh của tổ chức nhưng đây là một điều cần được xem xét cẩn thận. Việc xác định được tất cả các bên liên quan và mong đợi của họ sẽ giúp tổ chức điều chỉnh định hướng chiến lược của mình.

Ví dụ một số bên liên quan mà các tổ chức/doanh nghiệp cần xem xét:

  • Nhân viên
  • Ban lãnh đạo, cổ đông
  • Nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ
  • Đối tác sản xuất
  • Chính phủ, các cơ quan lập pháp
  • Công đoàn
  • Công ty bảo hiểm

Đây không phải danh sách đầy đủ và chính xác. Các doanh nghiệp cần xác định các bên liên quan của tổ chức.

Bước 3: Xem lại phạm vi của Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

Quá trình chuyển đổi là một thời điểm tốt để xem xét phạm vi OH & SMS hiện có, vì độ tin cậy của Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của bạn phụ thuộc vào nó.

Bước 4: Thể hiện khả năng lãnh đạo

Phiên bản mới đặt trọng tâm nhiều hơn vào lãnh đạo. Thể hiện khả năng lãnh đạo thông qua việc chịu trách nhiệm về OH & SMS, cung cấp các nguồn lực và thiết lập Chính sách OH&S và các mục tiêu.

Bước 5: Điều chỉnh các mục tiêu OH&S với chiến lược của công ty

OH & SMS phải phù hợp với định hướng chiến lược của công ty, mục tiêu OH&S phải cùng hướng với các hoạt động khác của công ty. Ngoài ra, một trong những yêu cầu trong ISO 45001 là tạo ra các kế hoạch để đạt được các mục tiêu.

Tìm hiểu: OH&S là gì

Bước 6: Đánh giá rủi ro và cơ hội

Theo tiêu chuẩn ISO 45001, các rủi ro và cơ hội phải được giải quyết. Chúng tập trung vào khả năng của tổ chức để đạt được các kết quả dự kiến, nhưng cũng tập trung vào các phần khác của hệ thống, chẳng hạn như bối cảnh của tổ chức, các nghĩa vụ tuân thủ và các nguy cơ về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Một khi các rủi ro và cơ hội được xác định, tổ chức cần phát triển các kế hoạch để giải quyết chúng.

Bước 7: Xác định và đánh giá các mối nguy OH&S

Quá trình chuyển đổi là một cơ hội tuyệt vời để đánh giá lại các nguy cơ về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. ISO 45001 không mang lại quá nhiều thay đổi cho vấn đề này, nhưng đây là cơ hội tốt để xem xét tính hiệu quả của các biện pháp kiểm soát hiện có và thực hiện các cải tiến cần thiết.

Bước 8: Xác định các nghĩa vụ tuân thủ

Yêu cầu về việc tuân thủ các yêu cầu luật định và chế định tồn tại trong OHSAS 18001. Ngoài ra, tiêu chuẩn ISO 45001 cũng bao gồm các bên liên quan và nhu cầu cũng như mong đợi của họ được tuân thủ như các nghĩa vụ tuân thủ.

Bước 9: Kiểm soát thông tin dạng văn bản

Thuật ngữ mới này đề cập đến cả thủ tục và hồ sơ. Bên cạnh việc căn chỉnh các thủ tục cũ với các số điều khoản mới, quy trình chuyển đổi nên được sử dụng để cải thiện tài liệu hiện có. Các tổ chức hiện có nhiều quyền tự do hơn trong việc quyết định cách lập hồ sơ và quản lý thông tin dạng văn bản của họ; một trong những lựa chọn là sử dụng tài liệu điện tử và tránh lưu trữ giấy càng nhiều càng tốt.

xem thêm Tài liệu bắt buộc theo ISO 45001

Bước 10: Kiểm soát hoạt động

ISO 45001 yêu cầu kiểm soát tốt hơn các quy trình, bao gồm các tiêu chí vận hành và thực hiện kiểm soát các quy trình theo các tiêu chí. Tiêu chuẩn mới đưa ra các yêu cầu bổ sung về kiểm soát hoạt động liên quan đến quản lý các thay đổi, thuê ngoài, mua sắm và nhà thầu.

Bước 11: Đánh giá hoạt động

Điều này có nghĩa là tổ chức cần xác định những gì cần theo dõi, cách thức và tần suất. Mục đích là để đánh giá hiệu suất và hiệu quả của OH & SMS. Nếu tổ chức đã quen với các chỉ số hiệu suất chính, việc thay đổi này sẽ dễ dàng.

Bước 12: Đo lường và báo cáo

ISO 45001 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đo lường và báo cáo. Ngoài ra, đánh giá nội bộ và các quy trình xem xét quản lý là những công cụ rất hữu ích để xác định tình trạng và hiệu suất của OH & SMS, và chúng cũng cần phải phù hợp với tiêu chuẩn ISO 45001.

Nguồn: Advisera.com

Thay vì tự tìm hiểu và thực hiện, các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001 thường lựa chọn đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để được hướng dẫn chi tiết, hiệu quả. Liên hệ với SUTECH – đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO 45001 trọn gói ngay hôm nay để chuyển đổi thành công từ OHSAS 18001 sang ISO 45001!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *