Chính Sách Chất Lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

SUTECH cam kết xây dựng Chính sách chất lượng đảm bảo Trung thực, Công bằng, Khách quan trong hoạt động chứng nhận thông qua:

Lấy trách nhiệm là thước đo hiệu quả công việc

Tôn trọng đạo đức kinh doanh để gây dựng uy tín.

Cam kết thỏa mãn khiếu nại khách hàng để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ

1. Chất lượng dịch vụ

Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ đúng theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu công việc.

Cung cấp chính xác, kịp thời theo hướng mang lại lợi ích lâu dài và tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

Luôn lắng nghe, tôn trọng các yêu cầu và ý kiến của khách hàng; giải quyết kịp thời và hiệu quả các yêu cầu của khách hàng.

Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên để mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.