Tài liệu ISO 22000 là gì? Bao gồm những gì?

5/5 - (1 bình chọn)

Doanh nghiệp muốn áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đạt chứng nhận ISO 22000 thì bắt buộc phải nắm rõ các tài liệu về ISO 22000. Vậy tài liệu ISO 22000 là gì? Bao gồm những gì? SUTECH sẽ giải đáp ngay trong bài viết này để bạn hiểu rõ hơn. 

Tài liệu ISO 22000 là gì?

Tài liệu ISO 22000 là toàn bộ những thông tin được trình bày dưới dạng văn bản pháp quy hoặc văn bản có tính pháp quy về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được xây dựng theo các điều khoản trong ISO 22000. Các tài liệu về  ISO 22000 là một trong những điều kiện doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện khi muốn triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. 

Thông thường, bộ tài liệu ISO 22000 theo tiêu chuẩn này sẽ bao gồm những biểu mẫu, quy trình, chính sách, danh sách kiểm tra, các SOP, hướng dẫn an toàn thực phẩm, đánh giá…

Danh mục tài liệu ISO 22000 bao gồm những gì?

– Sổ tay Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm

– Bối cảnh của Tổ chức/ Doanh nghiệp

 • Điều khoản 4.2: Nhu cầu và Mong đợi của các đối tác
 • Điều khoản 4.2.1: Sơ đồ đánh giá rủi ro 

– Lãnh đạo (Khoản 5)

 • Thủ tục lãnh đạo
 • Khoản 5.3: Cơ cấu tổ chức

– Lập kế hoạch (Khoản 6)

 • Quy trình lập kế hoạch

– Hỗ trợ (Khoản 7)

 • Thủ tục hỗ trợ
 • Điều khoản 7.2 & 7.3: Quy trình đào tạo
 • Mệnh đề 7.4: Thủ tục giao tiếp
 • Mệnh đề 7.4.1: Ma trận giao tiếp
 • Điều khoản 7.4.2: Mã hóa biểu mẫu
 • Điều khoản 7.5: Quy trình kiểm soát biểu mẫu và dữ liệu
 • Điều 7.5.3: Kiểm soát Thủ tục Hồ sơ

– Hoạt động (Khoản 8)

 • Quy trình hoạt động
 • Điều khoản 8.2: Quy trình chương trình tiên quyết
 • Điều khoản 8.3: Quy trình nhận dạng và xác định nguồn gốc
 • Điều khoản 8.4: Quy trình ứng phó và chuẩn bị khẩn cấp
 • Điều 8.5: Quy trình phương pháp HACCP
 • Điều 8.6: Báo cáo phân tích HACCP
 • Điều khoản 8.6: Kế hoạch HACCP
 • Điều 8.7: Kiểm soát Thiết bị Giám sát và Đo lường
 • Điều 8.9.1: Quy trình hành động sửa chữa, khắc phục và phòng ngừa
 • Điều khoản 8.9.4: Thải bỏ Sản phẩm không phù hợp
 • Điều 8.9.4: Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
 • Điều khoản 8.9.5: Thủ tục Thu hồi & Thu hồi Sản phẩm

– Đánh giá hoạt động (Điều khoản 9)

 • Quy trình Đánh giá Hiệu suất
 • Khoản 9.2: Quy trình kiểm toán nội bộ
 • Khoản 9.3: Quy trình xem xét của Ban Giám đốc

– Cải tiến (Khoản 10)

 • Quy trình cải tiến

– Quy trình (An toàn thực phẩm)

 • Phân tích sơ bộ quy trình quy trình sản xuất
 • Quy trình Nhận dạng Mối nguy
 • Quy trình Kế hoạch HACCP

– Phương pháp tiếp cận quy trình

 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Bảo trì kỹ thuật
 • Quy trình xử lý công văn
 • Quy trình tiếp thị
 • Quy trình xử lý cho hoạt động mua hàng do bên ngoài cung cấp
 • Quy trình kiểm soát chất lượng
 • Quy trình xử lý cho các cửa hàng
 • Các quy trình của Trưởng nhóm An toàn Thực phẩm
 • Quy trình cho Hoạt động Đào tạo
 • Quy trình sản xuất

– Biểu mẫu HACCP

 • Đội An toàn Thực phẩm 
 • Đội An toàn thực phẩm 
 • Mô tả sản phẩm 
 • Mô tả sản phẩm
 • Biểu đồ quy trình
 • Sơ đồ quy trình
 • Báo cáo phân tích mối nguy 
 • Báo cáo phân tích mối nguy 
 • Kế hoạch HACCP
 • Kế hoạch HACCP 
 • Kế hoạch hành động sửa chữa cho CCP 
 • Kế hoạch hành động khắc phục cho CCP 
 • Kế hoạch giám sát môi trường 
 • Kế hoạch Giám sát Môi trường 
 • Hoạt động Các chương trình tiên quyết 
 • Hoạt động Chương trình tiên quyết 
 • Các chương trình tiên quyết 
 • Chương trình Tiên liệu 

– Kiểm toán

 • Bảng câu hỏi đánh giá FSSC 22000
 • Bảng câu hỏi đánh giá theo điều khoản ISO 22000: 2018
 • Danh sách kiểm tra tự kiểm toán

– Khiếu nại của khách hàng

 • Xu hướng Khiếu nại của Khách hàng
 • Thủ tục Khiếu nại Khách hàng

– Xác minh

 • Thủ tục xác nhận
 • Mẫu nhật ký xác minh

– Tài liệu khác

 • Yêu cầu kỹ năng
 • Chất lượng kế hoạch
 • Thông số kỹ thuật nguyên liệu thô
 • Đánh giá an ninh
 • Đánh giá mối đe dọa
 • Đánh giá tính dễ bị tổn thương
 • Mẫu đánh giá rủi ro
Liên hệ với SUTECH ngay hôm nay để được hỗ trợ xây dựng bộ tài liệu chuẩn theo yêu cầu của ISO 22000
certificate

Tư vấn ISO 22000

Các hình thức tài liệu

tài liệu iso 22000

 • Báo cáo đóng gói / Slip
 • Báo cáo kiểm tra túi / vật liệu đóng gói khác
 • Báo cáo kiểm tra màn hình
 • Đang tải báo cáo kiểm tra phương tiện
 • Lịch sử phân tích
 • Lịch trình Bảo trì Phòng ngừa
 • Điểm kiểm tra bảo trì dự phòng
 • Điểm kiểm tra bảo dưỡng phòng ngừa hàng ngày
 • Các điểm kiểm tra bảo trì dự phòng cho công trình xây dựng & dân dụng
 • Báo cáo sự cố
 • Báo cáo công việc bảo trì tạm thời
 • Báo cáo làm sạch và vệ sinh
 • Hồ sơ vệ sinh
 • Báo cáo nhập cảnh của khách
 • Báo cáo khử trùng
 • Báo cáo đánh giá vệ sinh hàng ngày
 • Sổ nhật ký kiểm soát dịch hại
 • Danh sách hàng tồn kho các mặt hàng thủy tinh
 • Báo cáo kiểm tra trực quan
 • Kiểm tra bằng gỗ
 • Bản ghi bẫy loài gặm nhấm
 • Vận hành các chương trình tiên quyết
 • Báo cáo vệ sinh bể nước
 • Báo cáo làm sạch đường nước
 • Báo cáo Kiểm tra Y tế
 • Kế hoạch sản xuất
 • Thải bỏ các sản phẩm không phù hợp
 • Đơn đặt hàng
 • Thụt lề và biên bản kiểm tra đến
 • Danh sách nhà cung cấp được chấp thuận kiêm Đơn đặt hàng mở
 • Mẫu đăng ký nhà cung cấp
 • Mở đơn đặt hàng
 • Lịch trình kiểm tra nhà cung cấp
 • Danh sách kiểm tra kiểm tra nhà cung cấp
 • Báo cáo thu hồi tích cực
 • Báo cáo hiệu chuẩn máy đo pH
 • Bảng ghi thông thường
 • Báo cáo có hiệu lực
 • Đơn đặt hàng / Xác nhận đơn hàng
 • Phản hồi của khách hàng
 • Báo cáo Khiếu nại của Khách hàng
 • Báo cáo cổ phiếu hàng ngày
 • Thiết kế và phát triển
 • Giấy phép ra cổng
 • Thay đổi ghi chú
 • Báo cáo Hành động Khắc phục
 • Danh sách tổng thể Danh sách phân phối Cum của các biểu mẫu
 • Danh sách chính của hồ sơ
 • Kế hoạch kiểm toán
 • Báo cáo Kiểm toán Nội bộ Không Tuân thủ
 • Điều khoản Wise
 • Mẫu báo cáo Đánh giá
 • Kiểm soát nam châm
 • Kế hoạch cải tiến liên tục
 • Trạng thái hiệu chuẩn của dụng cụ
 • Báo cáo liên lạc
 • Danh sách hóa chất tại chỗ
 • Danh sách kiểm tra phòng vệ thực phẩm
 • Báo cáo kiểm tra an toàn thực phẩm hàng tháng
 • Báo cáo đào tạo
 • Mô tả công việc và đặc điểm kỹ thuật
 • Ma trận kỹ năng
 • Bảng câu hỏi về sức khỏe
 • Chương trình tiên quyết
 • Danh sách định dạng
 • Bảng đánh giá rủi ro
 • Mục tiêu
 • Dỡ Báo cáo Kiểm tra Phương tiện
 • Lịch trình làm 

Trên đây là những thông tin liên quan đến tài liệu ISO 22000, nếu quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc nào cần được tư vấn chi tiết hơn về ISO 22000, hãy liên hệ với SUTECH ngay hôm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *