Checklist đánh giá SMETA: SMETA 2 pillar và 4 pillar

Đánh giá bài viết

SMETA là một trong những tiêu chuẩn đánh giá việc thực hành đạo đức doanh nghiệp được các đơn vị áp dụng nhiều nhất hiện nay. Trong bài viết này, SUTECH sẽ giới thiệu checklist đánh giá SMETA để các đơn vị có thể tham khảo trong quá trình áp dụng, đánh giá nội bộ, chuẩn bị cho đánh giá SMETA chính thức của mình.

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn lao động, sức khỏe và an toàn, môi trường và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp. Các cuộc đánh giá SMETA có thể được thực hiện dựa trên 2 trụ cột, hoặc 4 trụ cột (SMETA 2 pillar và SMETA 4 pillar)

SMETA  2 pillar là gì?

Đánh giá SMETA 2 trụ hay SMETA  2 pillar là phương thức đánh giá về 2 nội dung chính là Tiêu chuẩn lao động (Labor Standards) và Sức khỏe & An toàn (Health & Safety). Đây cũng là hai trụ cột bắt buộc đối với bất kỳ cuộc đánh giá SMETA nào.

Ngoài ra, đánh giá 2 trụ còn chứa một số yếu tố bổ sung thêm như: hệ thống quản lý, quyền làm việc, hợp đồng phụ và đánh giá môi trường (rút gọn).

SMETA 4 pillar là gì?

Đánh giá SMETA 4 trụ hay SMETA 4 pillar là phương thức đánh giá tương đương với đánh giá 2 trụ nhưng được bổ sung thêm 2 khía cạnh khác là đạo đức kinh doanh và đánh giá môi trường mở rộng.

Các đánh giá về môi trường và đạo đức kinh doanh có thể không được yêu cầu bởi tất cả các thành viên SEDEX mà phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng và doanh nghiệp. Có thể phải thực hiện cả 2 nội dung này hoặc chỉ thực hiện 1 trong 2 khía cạnh.

» Xem thêm: SEDEX-SMETA là gì? Tất cả những thông tin cần biết

Checklist đánh giá SMETA

Đánh giá Sedex Smeta
Đánh giá Sedex Smeta
 1. Thông tin chung 

– Doanh nghiệp của bạn có nhà thầu phụ không?

– Doanh nghiệp của bạn có môi giới lao động nước ngoài hoặc trong nước để tìm nguồn lao động không?

– Tổng số nhân viên là bao nhiêu? Tỷ lệ nhân viên nam chiếm bao nhiêu phần trăm? Tỷ lệ nhân viên nữ chiếm bao nhiêu phần trăm? Tỷ lệ lao động nước ngoài? Số lao động hợp đồng tạm thời mà doanh nghiệp sử dụng?

 1. Môi trường

– Doanh nghiệp của bạn có hệ thống phân tích và kiểm soát các mối nguy liên quan đến môi trường không?

– Doanh nghiệp có tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường không?

– Nhân viên có được đào tạo các quy định liên quan đến vệ sinh môi trường không?

 1. Phát thải khí nhà kính (GHG) & Sử dụng năng lượng

– Doanh nghiệp của bạn có giám sát và theo dõi mức tiêu thụ năng lượng và tiến hành kiểm toán năng lượng tại chỗ không?

– Doanh nghiệp của bạn có hệ thống để giảm tác động môi trường của việc sử dụng năng lượng và khí nhà kính không?

– Doanh nghiệp của bạn có mục tiêu và chỉ tiêu giảm phát thải khí nhà kính không?

 1. Khí thải

– Doanh nghiệp của bạn có thường xuyên kiểm tra lượng khí thải (ví dụ như NOx, SOx, thủy ngân, các chất ô nhiễm không khí nguy hiểm) không?

– Doanh nghiệp của bạn có hệ thống để quản lý khí thải không?

– Doanh nghiệp của bạn có đặt ra các mục tiêu liên quan đến việc giảm lượng khí thải không?

– Doanh nghiệp của bạn có các thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm trên ống khói, lỗ thông hơi và hệ thống khai thác không?

 1. Quản lý nước

– Doanh nghiệp của bạn có hệ thống để quản lý và giám sát việc rút và tiêu thụ nước không?

– Doanh nghiệp của bạn có chương trình hoặc thủ tục để giảm sử dụng nước hoặc tái sử dụng / tái chế nước không?

– Doanh nghiệp của bạn có đặt mục tiêu giảm tiêu thụ nước không?

– Doanh nghiệp của bạn có xử lý nước thải trước khi xả ra ngoài cơ sở không?

– Doanh nghiệp của bạn có đánh giá nguồn cung cấp bên ngoài và rủi ro chất lượng liên quan đến các nguồn nước này không?

 1. Quản lý chất thải

– Doanh nghiệp của bạn có chương trình hoặc thủ tục để giảm thiểu hoặc loại bỏ ô nhiễm và chất thải trong hoạt động của mình không?

– Doanh nghiệp của bạn có chương trình tái chế để giảm thiểu hoặc loại bỏ ô nhiễm và chất thải trong hoạt động của nó không?

– Doanh nghiệp của bạn có chương trình hoặc thủ tục để quản lý và xử lý chất thải nguy hại (nếu có), nước thải, chất thải rắn và khí thải trong không khí không?

– Doanh nghiệp của bạn có đặt mục tiêu giảm khối lượng chất thải phát sinh không?

– Doanh nghiệp của bạn có lưu giữ hồ sơ về việc chuyển giao, xử lý và tiêu hủy chất thải ra ngoài địa điểm không?

– Doanh nghiệp của bạn có nhà thầu chất thải bên ngoài không?

 1. Bao bì

– Doanh nghiệp của bạn có mục tiêu và chỉ tiêu để giảm, tái sử dụng và tái chế lượng bao bì được sử dụng cho các sản phẩm của mình không?

– Doanh nghiệp của bạn có kết hợp giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế bao bì trong thực hành thu mua của mình không?

 1. Phòng ngừa ô nhiễm

– Doanh nghiệp của bạn có sử dụng đánh giá nguy cơ hóa chất hoặc đánh giá so sánh nguy cơ hóa chất như một phần của việc xác định lựa chọn hóa chất cho đầu vào sản phẩm không?

– Doanh nghiệp của bạn có đánh giá xem các chất được lưu trữ, sử dụng hoặc xử lý tại chỗ có bị cấm theo luật hoặc giao thức quốc gia, quốc tế hay không?

– Doanh nghiệp của bạn có sẵn hệ thống để giải quyết vấn đề ngăn ngừa ô nhiễm và quản lý các chất độc hại tiềm tàng không?

– Doanh nghiệp của bạn có duy trì các bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS) cập nhật cho tất cả các chất độc hại được sử dụng tại chỗ không?

– Doanh nghiệp của bạn có đặt ra các mục tiêu liên quan đến việc loại bỏ hoặc giảm thiểu các chất độc hại tại chỗ không?

– Doanh nghiệp của bạn có tiến hành các xét nghiệm để xác định tác động đến đất và nước ngầm từ các hoạt động của cơ sở không?

 1. Nguyên liệu thô khác

– Doanh nghiệp của bạn có lưu trữ tất cả các hóa chất được sử dụng, lưu trữ, chế biến và sản xuất không?

– Doanh nghiệp của bạn có chương trình hoặc thủ tục để giảm việc sử dụng các nguồn tài nguyên (ngoài nước) và thúc đẩy các thực hành tài nguyên thiên nhiên bền vững không?

– Doanh nghiệp của bạn có tuyên bố chính sách hoặc hệ thống quản lý giải quyết các khoáng sản xung đột không?

– Doanh nghiệp của bạn có tham gia với chính phủ, các địa chỉ liên hệ thương mại hoặc các nhóm xã hội dân sự về khoáng sản xung đột hoặc vật liệu đất hiếm không?

 1. Vận tải

– Doanh nghiệp của bạn có sẵn các mục tiêu và chương trình để giảm tác động đến tính bền vững tổng thể bằng cách quản lý hậu cần vận tải (ví dụ: ưu tiên các phương thức vận tải có tác động thấp) không?

 1. Xã hội

– Doanh nghiệp của bạn có chính sách trách nhiệm doanh nghiệp hoặc cam kết về các tiêu chuẩn lao động, sức khỏe và an toàn của người lao động không?

– Doanh nghiệp của bạn có chính sách cấm lao động cưỡng bức và lao động trẻ em không?

 1. Sức khỏe & An toàn của cơ sở

– Doanh nghiệp của bạn có hệ thống quản lý để đánh giá các rủi ro về lao động, sức khỏe và an toàn không?

– Hệ thống quản lý hoạt động của doanh nghiệp có tuân thủ các quy định và luật lệ xã hội hiện hành không?

– Doanh nghiệp của bạn có hệ thống để đánh giá nhân viên bao gồm những người lao động thường xuyên và nhân viên thử việc / thực tập sinh không?

– Các chính sách và thủ tục chính thức và bằng văn bản để xử lý kỷ luật và buộc thôi việc đối với nhân viên có được chuẩn hóa trong toàn bộ cơ sở không?

– Doanh nghiệp của bạn có nghiêm cấm trừng phạt nhân viên bằng cách xâm phạm cả về thể xác và tinh thần không?

 1. Thiết bị bảo vệ cá nhân

– Doanh nghiệp của bạn có kế hoạch ứng phó khẩn cấp bằng văn bản và quy trình sơ tán đám cháy không?

– Có phải tất cả các lối thoát hiểm đều không bị cản trở và luôn được mở khóa từ bên trong trong giờ làm việc không?

– Doanh nghiệp của bạn có các thủ tục để đảm bảo nhân viên không bị từ chối cho phép hoặc bị trì hoãn rời khỏi cơ sở trong những trường hợp hợp lý (ví dụ: trong trường hợp khẩn cấp hoặc khẩn cấp cá nhân) không?

– Doanh nghiệp của bạn có các trạm sơ cứu đầy đủ, không khóa ở mọi nơi sản xuất không?

 1. Quản lý khẩn cấp cơ sở

– Doanh nghiệp của bạn có các trạm sơ cứu đầy đủ, không khóa ở mọi nơi sản xuất không?

– Tất cả nhân viên có được đào tạo về các vấn đề liên quan đến sức khỏe và an toàn không?

– Doanh nghiệp của bạn có hoạt động mà không bị thương nặng hoặc tử vong trong năm qua không?

 1. Lao động cưỡng bức

– Doanh nghiệp của bạn có sử dụng lao động tù không?

– Có bất kỳ người lao động nào bị ràng buộc, nợ nần hoặc có nghĩa vụ khác đối với các nhà môi giới lao động không?

– Người lao động có được tự do thôi việc (có thông báo hợp lý)bất cứ lúc nào mà không bị phạt không?

– Người lao động có được tự do rời khỏi cơ sở và các ký túc xá liên quan trong giờ không làm việc và khi kết thúc ca làm việc của họ không?

– Doanh nghiệp của bạn (hoặc người môi giới lao động) có giữ lại thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người lao động không?

– Người lao động có phải đặt cọc tiền trước hoặc trong khi làm việc không?

 1. Lao động trẻ em & Lao động trẻ

– Doanh nghiệp của bạn có sử dụng lao động trẻ em (lao động dưới 14 hoặc 15 tuổi) không?

– Người lao động trẻ (trên độ tuổi tối thiểu theo luật định nhưng dưới 18 tuổi) có yêu cầu hạn chế về bảo vệ có được tuyển dụng theo luật không?

– Có người lao động trẻ nào làm công việc ban đêm, công việc độc hại, hoặc họ có phải chịu rủi ro từ hóa chất, máy móc, dụng cụ hoặc quá lạnh, quá nóng, hoặc tiếng ồn không?

– Doanh nghiệp của bạn có quy trình hiệu quả để xác minh tuổi của người lao động không?

 1. Phân biệt đối xử

– Doanh nghiệp của bạn có các chính sách nhân sự bằng văn bản dành cho việc tuyển dụng, lương, phúc lợi, chấm dứt hợp đồng hoặc nghỉ hưu để ngăn chặn sự phân biệt đối xử trên cơ sở không?

– Doanh nghiệp của bạn có các thủ tục để đảm bảo nhân viên được trả lương ngang nhau cho công việc như nhau, bất kể các yếu tố nói trên không?

– Các ứng viên nữ có được hỏi về tình trạng mang thai khi đi xin việc không?

– Nhân viên có được phép thực hiện các nghĩa vụ tôn giáo mà không bị hạn chế không?

 1. Tự do Hiệp hội & Thương lượng Tập thể

– Có bất kỳ luật hoặc quy định nào tại quốc gia / khu vực hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến quyền tự do gia nhập hoặc thành lập công đoàn hoặc tổ chức của người lao động do họ tự lựa chọn và thương lượng tập thể không?

– Người lao động có được tự do tham gia hoặc thành lập công đoàn hoặc tổ chức của người lao động do họ tự lựa chọn và thương lượng tập thể, nếu được pháp luật cho phép không?

– Doanh nghiệp của bạn có công nhận tổ chức công đoàn hoặc các tổ chức người lao động độc lập khác đại diện cho người lao động tại nơi làm việc không?

 1. Quấy rối & Lạm dụng

– Doanh nghiệp của bạn có chính sách chính thức bằng văn bản nêu rõ cam kết ngăn chặn hành vi quấy rối và lạm dụng tại nơi làm việc không?

– Doanh nghiệp của bạn có các thủ tục để đảm bảo nơi làm việc không có hành vi ngược đãi, trừng phạt thân thể, tiếp xúc thân thể với ý định gây thương tích hoặc đe dọa, và các biện pháp kỷ luật gây khó chịu về thể chất không?

– Doanh nghiệp của bạn có các thủ tục để đảm bảo nơi làm việc không có quấy rối tình dục không?

– Doanh nghiệp của bạn có các thủ tục để đảm bảo nơi làm việc không có lạm dụng hoặc quấy rối bằng lời nói không?

– Doanh nghiệp của bạn có các thủ tục để lập hồ sơ và báo cáo bí mật các sự kiện, khiếu nại, vụ việc cũng như các phản hồi và hành động của ban quản lý liên quan đến quấy rối và lạm dụng không?

 1. Đền bù

– Doanh nghiệp của bạn có các thủ tục để đảm bảo tất cả người lao động được trả ít nhất bằng mức lương tối thiểu hợp pháp cho giờ làm việc tiêu chuẩn không?

– Doanh nghiệp của bạn có các thủ tục để đảm bảo tất cả công nhân được trả mức lương làm thêm giờ hợp pháp không?

– Doanh nghiệp của bạn có các thủ tục để đảm bảo tất cả người lao động được cung cấp tất cả các quyền lợi mà họ được hưởng khi thuê không?

– Doanh nghiệp của bạn có các thủ tục để đảm bảo tất cả người lao động được nghỉ lễ và nghỉ phép mà họ được hưởng hợp pháp không?

– Doanh nghiệp của bạn có các thủ tục để đảm bảo không khấu trừ trái phép hoặc bất hợp pháp từ tiền lương của nhân viên không?

– Doanh nghiệp của bạn có các thủ tục để đảm bảo các tài liệu về bảng lương chỉ ra tất cả các giờ làm việc không?

– Tất cả người lao động có được cung cấp giải thích bằng văn bản, bằng ngôn ngữ địa phương hoặc ngôn ngữ thích hợp, về tiền lương và bất kỳ khoản khấu trừ nào không?

 1. Giờ làm việc

– Doanh nghiệp của bạn có các thủ tục để đảm bảo tất cả công nhân được nghỉ ít nhất một ngày trong bảy ngày không?

– Doanh nghiệp của bạn có các thủ tục để đảm bảo tất cả thời gian làm thêm giờ tại cơ sở là tự nguyện không?

 1. Quản trị/Trách nhiệm giải trình

– Doanh nghiệp của bạn có đại diện quản lý được giao trách nhiệm đảm bảo tuân thủ luật, quy định và quy tắc môi trường không?

– Doanh nghiệp của bạn có đại diện quản lý được giao trách nhiệm đảm bảo tuân thủ luật, quy định và quy tắc về lao động, sức khỏe và an toàn không?

– Doanh nghiệp của bạn có thực hiện đánh giá (các) hệ thống quản lý môi trường của mình trong ba năm qua không?

 1. Khiếu nại và xử lý

– Doanh nghiệp của bạn có áp dụng các thủ tục khiếu nại hiệu quả để cho phép nhân viên đưa các vi phạm hoặc mối quan ngại về môi trường hoặc liên quan đến công việc để ban quản lý chú ý theo cách ẩn danh mà không sợ bị trả thù không?

– Doanh nghiệp của bạn có sẵn các thủ tục để điều tra các báo cáo về các vi phạm hoặc các mối lo ngại liên quan đến môi trường hoặc liên quan đến công việc không?

 1. Sự tham gia của các bên liên quan

– Doanh nghiệp của bạn có thường xuyên thu hút các bên liên quan về các chiến lược bền vững, công bố thông tin và hiệu quả hoạt động, bao gồm các nhóm cộng đồng, nhân viên, tổ chức phi chính phủ và chính phủ?

 1. Hoàn thành

Nhân viên tổng kết, đánh giá các tiêu chí đo lường SMETA. Sau đó sẽ đi đến kết luận doanh nghiệp có đạt được tiêu chuẩn này hay không.

Trên đây là những Checklist đánh giá SMETA mà các doanh nghiệp sẽ phải trải qua trong quá trình đánh giá tiêu chuẩn này. Nếu cũng đang trong quá trình tìm hiểu hoặc tự đánh giá, cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ SUTECH ngay hôm nay để chuyên gia tư vấn SEDEX SMETA chuyên nghiệp, tăng khả năng thành công khi đánh giá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *