Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính sách của SUTECH là tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập trong quá trình vận hành website. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho sutech.vn và tất cả sự hiện diện của SUTECH trên Internet. Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của khách hàng và cam kết bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân mà khách hàng có thể cung cấp cho chúng tôi thông qua Website. Chúng tôi giải thích trước cho khách hàng về các thông tin có thể được thu thập trên website, cách chúng tôi sử dụng các thông tin này và trường hợp có thể tiết lộ thông tin.

Khách truy cập website

Sutech.vn thu thập thông tin mà các trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập. Mục đích của sutech.vn khi thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập, sử dụng website của mình.

Thu thập thông tin

Một số khách truy cập vào sutech.vn chọn tương tác với sutech.vn theo những cách yêu cầu sutech.vn thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào bản chất của tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập yêu cầu báo giá để lại tên, email và số điện thoại để liên hệ.

Bảo vệ

Việc bảo mật Thông tin Cá nhân của khách hàng là quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó.

Liên kết đến các trang bên ngoài

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các website bên ngoài không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến website của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật và các điều khoản và điều kiện của mọi website bạn truy cập. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.