Công nhận lưu hành và tự công bố lưu hành giống cây trồng

5/5 - (1 bình chọn)

Thông tin tổng quát

Quyết định công nhận lưu hành và tự công bố lưu hành giống cây trồng là quy định bắt buộc các cá nhân tổ chức phải thực hiện để được phép sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu giống cây trồng mới.

Căn cứ pháp lý

 • Luật trồng trọt: Luật 31/2018/QH14
 • Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

Định nghĩa liên quan

 1. Công nhận lưu hành giống cây trồng: Quy trình chính thức để xác nhận rằng một giống cây trồng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng cần thiết để được phép lưu hành trên thị trường.
 2. Tự công bố lưu hành giống cây trồng: Quy trình để tự nguyện công bố rằng một giống cây trồng đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện để được phép lưu hành trên thị trường.
 3. Loài cây trồng chính: là loài cây được trồng phổ biến, có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế, cần được quản lý chặt chẽ
 4. Cây hằng năm: là loại cây được gieo trồng, cho thu hoạch và kết thức chu kỳ sản xuất trong thời gian không quá 1 năm.
 5. Cây trồng lâu năm: là loại cây được gieo trồng 1 lần sinh trưởng trong nhiều năm và cho thu hoạch một hoặc nhiều lần.
 6. Khảo nghiệm giống cây trồng là hoạt động theo dõi, đánh giá, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định, giá trị canh tác và sử dụng

Thông tin chung về công nhận lưu hành giống cây trồng

Thông tin lưu hành giống cây trồng được đăng tải trên Website của Cục Trồng trọt
Thông tin lưu hành giống cây trồng được đăng tải trên Website của Cục Trồng trọt
 • Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có văn phòng đại diện, chi nhánh công ty hoạt động trong lĩnh vực giống cây trồng tại Việt Nam có quyền đứng tên đăng ký cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành giống cây trồng.
 • Giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính chỉ được phép sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, buôn bán khi được cấp quyết định lưu hành giống. Giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính chỉ được phép sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, buôn bán khi được cá nhân, tổ chức tự công bố lưu hành. Trừ trường hợp phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, triển lãm, trao đỏi quốc tế hoặc sản xuất hạt lai để xuất khẩu.
 • Giống cây trồng phải được khảo nghiệm do tổ chức khảo nghiệm độc lập được công nhận đủ điều kiện, thực hiện trước khi cấp hoặc gia hạn QĐCN lưu hành giống cây trồng
 • Cây cảnh thuộc loài cây trồng chính không phải thực hiện khảo nghiệm.
 • Quyết định công nhận lưu hành/Bản tự công bố lưu hành giống cây trồng được đăng tải trên Website của Cục Trồng trọt.

Tại sao cần xin quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng và tự công bố lưu hành giống cây trồng?

Sản xuất, buôn bán, nhập khẩu giống cây trồng chưa được quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành (trừ trường hợp được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép) là hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trồng trọt.

Nghị định 31/2023/NĐ-CP (có hiệu lực từ 28/7/2023) đã nêu rất rõ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt, trong đó có những quy định liên quan đến sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu giống cây trồng mới. Một vài trích dẫn tiêu biểu như:

 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính nhằm mục đích buôn bán nhưng chưa tự công bố lưu hành hoặc chưa được cấp Quyết định công nhận lưu hành hoặc Quyết định công nhận giống cây trồng mới hoặc Quyết định công nhận đặc cách hoặc chưa được ủy quyền của tổ chức, cá nhân có giống cây trồng đã tự công bố lưu hành hoặc đã có Quyết định công nhận lưu hành hoặc Quyết định công nhận giống cây trồng mới. (Điều 10)
 • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính mà không có thông tin tự công bố lưu hành giống cây trồng hợp lệ theo quy định của pháp luật về trồng trọt. (Điều 11)
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi xuất khẩu giống cây trồng và hạt lai của giống cây trồng chưa được cấp Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành. (Điều 14)
 • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành để phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế mà không báo cáo kết quả nhập khẩu và sử dụng giống về cơ quan có thẩm quyền theo quy định. (Điều 15)
 • Ngoài xử phạt hành chính, các cá nhân tổ chức vi phạm cũng chịu các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng hoặc Quyết định công nhận giống cây trồng mới, buộc chuyển đổi mục đích sử dụng/tiêu hủy giống cây trồng…

Công nhận lưu hành giống cây trồng

Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng
Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng

Đối tượng

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng thuộc loại cây trồng chính cần được cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng được quy định tại điều 15 luật trồng trọt.

Thông tin cần biết

1. Điều kiện cấp quyết định công nhận (QĐCN) lưu hành

 • Có tên giống cây trồng
 • Có kết quả khảo nghiệm đảm bảo tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định
 • Có mẫu giống cây trồng
 • Có thông tin về giống cây trồng, quy trình sản xuất (Quy trình canh tác của tổ chức)

2. Thời hạn: QĐCN giống cây trồng hàng năm là 10 năm, giống cây lâu năm là 20 năm

3. Điều kiện cấp lại QĐCN

 • Bị mất hoặc hỏng
 • Thay đổi, bổ sung thông tin

4. Điều kiện gia hạn

 • Khi QĐCN sắp hết hạn trong vòng 6 tháng tới
 • Có kết quả khảo nghiệm có kiểm soát quy định

5. QĐCN bị đình chỉ khi không duy trì được kết quả giống như đã khảo nghiệm (tính đồng nhất, ổn định, giá trị canh tác, giá trị sử dụng)

6. QĐCN được phục hồi khi khắc phục được các trường hợp của mục số 5 trên

7. QĐCN bị hủy bỏ

 • Gian lận hồ sơ đăng ký
 • Không duy trì được tính khác biệt của giống tại thời điểm cấp QĐCN
 • Không khắc phục được mục số 5
 • Đã bị xử phạt hành chính còn bị tái phạm
 • Có hành vi khác mà pháp luật quy định phải hủy bỏ

SUTECH xin quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng

SUTECH tư vấn thủ tục đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn/phục hồi quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng và đề nghị/cấp lại quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống.

 • Khảo sát, trao đổi, thu thập thông tin khách hàng: thông tin công ty, danh sách giống cần công bố, kết quả khảo nghiệm giống cây trồng…
 • Tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu: văn bản đề nghị cấp; kết quả khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống cây trồng; kết quả khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống; quy trình canh tác; bản công bố thông tin.
 • Nộp hồ sơ và theo sát quá trình đề nghị cấp quyết định công nhân lưu hành giống cây trồng. Thời hạn giải quyết là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp cấp mới), trường hợp cấp lại/gia hạn là 05 ngày làm việc và trường hợp phục hồi Quyết định lưu hành giống cây trồng là 10 ngày.

Tự công bố lưu hành giống cây trồng

Tự công bố lưu hành giống cây trồng
Tự công bố lưu hành giống cây trồng

Đối tượng

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính cần tự công bố lưu hành giống cây trồng được quy định tại điều 17 luật trồng trọt.

Điều kiện tự công bố lưu hành giống cây trồng

 • Có tên giống cây trồng
 • Có giá trị canh tác, giá trị sử dụng đạt tiêu chuẩn quốc gia đối với loài cây trồng tự công bố lưu hành, không có tiêu chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở
 • Có quy trình sản xuất giống cây trồng
 • Tổ chức cá nhân có trách nhiệm về tính chính xác đối với thông tin đã công bố
 • Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục công bố lưu hành giống cây trồng

SUTECH tư vấn thủ tục tự công bố lưu hành giống cây trồng

 • Hướng dẫn xây dựng bản tự công bố lưu hành giống cây trồng theo mẫu
 • Hướng dẫn ghi chép quy trình canh tác của giống.
 • Tư vấn ghi nhãn giống cây trồng theo NĐ 43/2017/NĐ-CP (nếu cần)
 • Nộp hồ sơ, theo dõi quá trình tự công bố lưu hành giống cây trồng và thông báo kết quả đến doanh nghiệp.

Liên hệ với SUTECH ngay hôm nay để được tư vấn xin cấp quyết định lưu hành giống cây trồng và tự công bố lưu hành giống cây trồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *