Tư vấn chứng nhận GLOBALG.A.P.

SUTECH cung cấp dịch vụ tư vấn GLOBALG.A.P. chuyên nghiệp. Với chuyên môn về an toàn thực phẩm và tính bền vững, các chuyên gia tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn, đưa ra hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp đạt chứng chỉ một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Xem thêm