fbpx
5/5 - (1 vote)

根据海关总署令第248、249号办理向中国出口食品编码注册咨询

SUTECH根据中国海关总署令第248、249号(GACC编码注册)为向中国出口食品和农产品的企业提供注册文件和程序方面的建议

Bạn không có thời gian đọc bài viết? Hãy theo dõi Video để hiểu tổng quan về dịch vụ của chúng tôi!

注册农产品出口代码 (GACC编码)

注册对华食品出口编码是中国海关总署令第249号中的一项新要求,自2022年1月1日起生效。 因此,“所有向中国出产品的外国食品生产企业都必须在中国海关注册。”

该编码发给企业的1个或多个产品分组(带有HS编码/CIQ代码); 企业在向中国申报进口食品以及打印产品包装和标签时,依靠中国海关发布的代码在报关单中申报。

中国海关总署令第248、249号已自2022年1月1日起生效,但不是每一个企业都能满足海关总署令第248、249号的要求。所以、如何成功注册向中国出口食品农产品的编码? 必要的流程、程序、文件有哪些? 在下面的内容中寻找答案吧!

sản phẩm từ ong

Mật ong và các sản phẩm từ mật ong

chất béo và dầu thực vật

Chất béo và dầu thực vật

thịt và sản phẩm từ thịt

Thịt và các sản phẩm từ thịt

vỏ ruột

Vỏ ruột

trứng và sản phẩm làm từ trứng

Trứng và sản phẩm từ trứng

thực phẩm có nguồn gốc thủy hải sản

Thực phẩm có nguồn gốc thủy hải sản

thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt

Thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt

thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng

thực phẩm từ bột mì

Thực phẩm chế biến hỗn hợp từ bột mì (bánh có nhân)

thực phẩm từ ngũ cốc

Thực phẩm từ ngũ cốc, sản phẩm công nghiệp xay xát ngũ cốc và mạch nha

rau tươi, khô, đậu khô

Rau tươi và khô, đậu khô

thực phẩm tự đăng ký

Sản phẩm đăng ký trực tiếp

需注册出口代码的对象

生产农产品,食品的企业

生产、加工、保藏(冷藏仓库、正常仓库)输华食品的企业。

根据指导食品安全法的第 15/2018/ND-CP 号法令,该企业被列入 18 种产品名单。

出口食品的企业无需经过越南当局

我们是谁?

sutech咨询注册GACC编码

在 CIFER 系统上在线注册编码

在 CIFER 系统上注册帐户,根据 中国海关总署令第248、249号准备文件的说明,在线提交文件,监控申请处理进度并采取纠正措施(如有必要)

向主管当局提交文件

为越南主管部门管理的产品建立一套硬文件。 支持申请提交,并密切关注主管部门的接收、处理和反馈进度。

协助有关活动

中国海关总署令第248、249号要求的相关标准咨询:HACCP、ISO 22000等食品标准。 准备文件和相关程序(例如检疫、零新冠政策、包装要求、标签等)提供咨询,以确保清关活动顺利进行。

补充GACC编码备案,更改错误

根据公函353的要求,制定2021年企业快速注册的附加文件。纠正和修复帐户注册错误。 注 lưu ý:2023年6月是中方要求企业快速注册需要补充材料的截止日期。 企业需要提前3-6个月完成,以保证出口不间断。

选择我们的理由

01

经验

SUTECH是首批根据中国海关总署令第248、249号成功为企业向中国注册农产品出口编码咨询服务的单位之一。我们清楚了解获得编码级别所需遵循的要求、流程和程序。

02

服务优势

SUTECH的优势是农业和食品标准咨询服务。 我们有足够的能力和经验以中国海关总署和越南监管机构对中国农产品和食品出口提出的要求提供全面的咨询。

03

多元化领域

每个产品种类在实际编码注册过程中都有差异。 SUTECH作为众多食品集团的顾问,抓住了这些差异并为企业提供了有效的建议。

04

合理成本

服务成本是根据实际调查结果而建立,程序已由SUTECH优化…确保全程服务的合理成本,在实施项目之前透明报价。

SUTECH的典型客户

Honoroad
Hải Nguyên Phong
Dừa Á Châu
CTY CP CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU VIỆT NAM
Cty TNHH Chè Tân Bình

相关指令及规定

向中国出口食品标签

向中国出口农产品种类

为商业企业注册IRE代码

危害分析与关键控制点(HACCP)认证咨询

向中国出口农产品

海关总署令第248号

常见问题?

输华食品,农产品编码有效期为5年。 在此期间,中方可以随时进行突击检查,如果在此期间不遵守规定,企业将面临警告、暂停进口、甚至吊销许可证以及禁止进口的可能。

很多企业误以为HS编码/CIQ代码就是向中国出口产品的编码。 SUTECH确认这两个编码是不同的。 HS编码/CIQ代码有13个数字(其中3个数字是CIQ代码),用于对国家之间贸易的所有产品进行分类。 越南企业输华出口编码是以CVNM(国家代码)+14个数字开头的代码,用于打印包装、标签、服务货物清关。

企业已获得对华出口编码,但法定代表人或生产地址发生变更时,企业需重新注册。 在等待新的注册码期间,企业可以使用新的注册码进行报关。

如果企业想要向之前已获得编码的产品种类注册新产品,企业仍必须像往常一样准备文件并注册。

让SUTECH帮助您注册GACC编码