Hội thảo bổ sung hồ sơ xuất khẩu gạo sang Trung Quốc

Vào ngày 14/03 vừa qua, SUTECH cùng Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức buổi hội thảo hướng dẫn … Đọc tiếp Hội thảo bổ sung hồ sơ xuất khẩu gạo sang Trung Quốc